Contact

HPQ Co.,Ltd

Address: 21/17E, Road No.11, Ward 11, Go Vap District, HCMC, Viet Nam

Tel: 08 6295 8401

Fax: 08 6295 8402

Website: http://hpqtech.com

Email: info@hpqtech.com

Please send your queries

HPQ Technology

Hoang Phu Quy Tech Co., Ltd
Address: 94 Phan Van Tri, Ward 10, Go Vap District, HCMC, Viet Nam.
ĐKKD: Số 0312330701 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 18/06/2013
Tel: 028 6295 8401 - Fax: 028 6295 8402
Website: www.hpqtech.com | E-mail: info@hpqtech.com