Price table

Date Name Link
18/12/2016 Đại lý Hontko tại Việt Nam | Bộ mã háo vòng quay Hontko | cảm biến vòng quay | Encoder Link
08/09/2016 SENSOR SICK KT5W-2B1116, HPQ Việt Nam distributor Link
08/09/2016 SENSOR SICK KT5W-2B1116, HPQ Việt Nam distributor Link
08/09/2016 SENSOR SICK KT5W-2B1116, HPQ Việt Nam distributor Link
HPQ Technology

Hoang Phu Quy Tech Co., Ltd
Address: 94 Phan Van Tri, Ward 10, Go Vap District, HCMC, Viet Nam.
ĐKKD: Số 0312330701 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 18/06/2013
Tel: 028 6295 8401 - Fax: 028 6295 8402
Website: www.hpqtech.com | E-mail: info@hpqtech.com